Preloader Close

Türkiye ve dünyada bir ilki gerçekleştirmek, ilk defa 2008’de bir araya gelen yirmi kadar dergicinin, birlik ve beraberliğe kuvvet vermesi ve dergiciliği öne alan çalışmaların önünü açması ve gençlerin bu konuya dikkatlerini çekerek ilgilerini artırması sayesinde mümkün olmuş ve 2010 senesinden bu tarafa dergilere özel bir fuar yapılagelmiştir.

Bu sene 12.sini yapmak nasib oldu, hamdolsun.

Dergi fuarları, merhum Asım Gültekin’in başı çektiği dergicilerin bir araya gelmesinin bir mahsulü olmuştur ve hep böyle devam etmiştir. Bu seneki fuarı, ismi dergicilikle bütünleşmiş, bu noktada hep gayur olmuş, geçtiğimiz sene vefat eden Asım Gültekin anısına ve yine ismi dergi günleri ile bütünleşen tarihi Sirkeci Garı’nda gerçekleştirdik.

Fatih Belediyesi iş birliğinde ve TİKA, YTB, GSB, TCDD, Albayrak Medya sponsorluklarıyla gerçekleşen Dergi Günlerine yurt içi ve dışından 349 dergi yer almış, 120 etkinliğin yapıldığı fuara binlerce ziyaretçi gelmiş, etkinliklere katılmıştır.

Fuardaki hareketlilik, etkileşim ve enerji devam edecek çalışmalar hakkında hem fikir vermiş hem de ümidimizi tazelemiştir. Zira fuar alanında önemli oranda genç dergici, fanzin ve okul dergileri de yer aldı. Bunların çoğu Dergiler Birliğinin varlığıyla yayın hayatına başlamış, genç yüreklerin ellerinde hayat bulmuştur.

Özellikle okullarda yürütülen dergicilik çalışmaları, genç kardeşlerimizin düşüncelerini ve kabiliyetlerini yazıya dökebilmelerine, yazabilmelerine, üretebilmelerine katkı sağlamıştır. Onlarca okulda yüzlerce öğrencinin kültürel çalışmalarına destek olmuştur.

Bu çalışmaların bundan sonra da devam etmesi haddizatında karara bağlanmış hem usta dergicilerin hem de genç dergicilerin Dergi Günlerine yansıyan enerjisi bunu teyit etmiştir.

Hazırlık süresi biraz da mecburiyetten kısa süren Dergi Günleri hem iş birliği içinde olan kurum ve kuruluşlarımızın hem de hazırlıktan yürütmeye kadar her alanında vazife alan arkadaşlarımızın gayretleriyle güzel ve verimli geçmiştir. Bu vesileyle hem kurum ve kuruluşlarımıza hem de aktif görev alan kardeşlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum.

Güzellikleri paylaşmak güzelliklerin çoğalmasına sebep olduğundandır ki böyle bir rapor hazırladık, hem de kalıcı olsun istedik. Detaylar raporda yer aldığı için sözü kısa kesiyor, Uluslararası Dergi Günlerinin 13.sü için kolları sıvadığımızın ve yukarıda bahsi geçen çalışmaların adımlarını attığımızın müjdesini vermek istiyorum.

Tekrar görüşünceye kadar sağlıkla kalınız.

DÜNYA DERGİLER BİRLİĞİ BŞK.METİN UÇAR