Preloader Close

Birinci Dergicilik Kongresi

DERGİBİR (Dünya Dergiler Birliği), Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen “Birinci Dergicilik Kongresi” 20 Aralık 2022 Salı günü saat 10.00’da İstanbul Sultanahmet’te bulunan CB İletişim Başkanlığı İstanbul Ofisinde başlıyor.

İki oturum halinde gerçekleşecek kongrede, dergiciliğe dair mevcut yaklaşımları ve gelecek perspektiflerini ölçmek üzere, Türkiye’de süreli yayınlar alanında ilk defa yapılan araştırma sonuçları paylaşılacak ve dergicilik alanındaki yeni gelişmeler ve sorunları tartışılacak.

Yazarlar, akademisyenler ve dergicilerin katılımıyla dergicilik, dergiciliğin sorunları, dijital yayıncılık, çocuk ve gençlik dergiciliği masaya yatırılacak.

Saat 17’ye kadar devam edecek kongrenin program akışı aşağıdaki gibidir.

Program Akışı

BİRİNCİ DÜNYA DERGİCİLİK KONGRESİ

Program Akışı

10.00 Açılış

10.00-10.15 Açılış Konuşması – Metin Uçar – Dünya Dergiler Birliği Başkanı

10.15-10.35 Dergicilik Araştırması Sonuçları – Erol Erdoğan / ARGETUS

10.35-11.00 Açılış Konferansı – Ali URAL – Edebiyatçı, Karabatak Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

11.00-12.00 Protokol Konuşmaları

 12.00 – 12.15 Çay-Kahve Arası

Oturumlar

12.15- 13.45 Birinci Oturum: Dijital Dönüşüm ve Dergilerin Geleceği

Moderatör: İsmail Kılıçaraslan

1- Prof. Dr. Hayati Develi-İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi /TDK Bilim Kurulu Üyesi

2- Mustafa Akar – Turkuvaz Dergi Gurubu Direktörü

3- İrfan Kaya – Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Derleme Müdürü

4- Şivan Arslan – Dijital Basın Genel Müdürü

13.45-14.30 Yemek-Öğle Arası

14.30- 16.10 İkinci Oturum: Çocuk, Öğrenci ve Genç Dergiciliği

Moderatör: Abdullah Zerrar Cengiz

1- Özkan Öztürk – Kartal İHL Müdürü

2- Salih Zengin – MinikaGo Çocuk Dergisi

3. İbrahim Altınsoy –  Genç Dergibir Başkanı / Şeyma Subaşı – Bûtimar Dergisi

4- Hüseyin Cerrahoğlu – Esenler Kültür Müdürü

16.10-16.40 Sonuç Bildirisinin Okunması ve Kapanış

16.10- Murat Ayar – Sonuç Bildirisi

16.40- Prof. Dr. Nabi Avcı – Kapanış ve Değerlendirme Konuşması